Skolgång i Viborg

Föregående avsnitt

Viborg var också en gammal skolstad. I Gamla Finland följdes tyska lärometoder från 1805, då det grundades kretsskolor för pojkar. Titulärrådet Zilliacus söner Johan Ludvig (1789−1808) och Petter Wilhelm hade gått i det tre klassers tyska gymnasium som var verksamt 1805−1842. Det tyska gymnasiet ersattes sedan av ett svenskspråkigt gymnasium, som dock indrogs 1857. Gymnasiet var aldrig populärt och hade bara 354 elever. I detta svenska Gymnasium i Wiborg gick Petters söner Nikolai och Robert samt Henrik Jonas son Konstantin Benedict. Henriks son Henrik Anton hade börjat skolgången under den tyska perioden.

Svenska klassiska lyceet i Wiborg bildades 1874 av det högre svenska läroverk som från 1853 funnits i ett nybygge. Lyceet besöktes av Nikolais söner Edvin, Allan, Walter och Max samt av Roberts Victor och Peters Arthur. Zilliacernas skolgång var inte alltid så lysande. Efter ett pojkstreck som riktade sig mot skolans rektor fick Max lämna skolan redan i tredje klassen: samtidigt som en cirkus gästade staden tryckte och satte Max upp affischer med en text enligt vilken världens största sevärdhet fanns på rektorns adress med påföljd att bönderna trängdes i rektorns trappa. Arthur lämnade skolan efter sjunde klassen och genomförde åttonde klassen privat men skrev inte studentexamen. Han studerade vid Tekniska institutet och blev ingenjör. Hugos son Hugo Alexander gick i det finskspråkiga klassiska lyceet och sonen Väinö i reallyceet. Mauritz´son Emil valde också det klassiska lyceet. Viipurin klassillinen lyseo var det första fullständiga finskspråkiga läroverket i Viborg och hela Karelen.

Flickskolan hade anor från Katarina II:s tid. Läroverket – Demoisellen-Classe der Hauptschule zu Wiburg − som grundades 1788, var den första offentliga skolan för flickor i Finland, till och med i Norden. Att den öppnades hade ett samband med Katarina II:s intresse för flickornas undervisning. Flickskolan fick 1874 en fjärde och 1886 en femte klass och namnet Svenska Fruntimmersskolan i Wiborg. Elever i skolan var Henrik Jonas dotter Anna, Nikolais döttrar Ines, Ellida, Agnes och Bertha, Berndts dotter Lydia samt Peters Eugenie.

Följande avsnitt