IV Den följande generationen

Petter och Elisabeth hade sex söner och tjugofem barnbarn, Henrik Jonas hade elva barn och tjugoen barnbarn och Alexander hade ett barn och tre barnbarn. I det följande presenteras några intressanta personer inom den sjunde generationen − om man räknar från och med Conrad Zilliachus − det vill säga generationen Petters, Henriks och Alexanders barnbarn.