juni 2016

Hela släktkrönikan på webben!

Nu (9/6 2016) är hela Kaarina Peltonens En släktkrönika inlagd på webben, inklusive en förteckning över ättlingar till Conrad Ziliachus och Anna Luhr ner till åttonde led. Bäst läses krönikan dock på papper – kan beställas av Kaarina!

Read More