maj 2016

Medlemscirkulär 2/2016

SLÄKTFÖRENINGEN ZILLIACUS SUKUYHDISTYS 2/2016 Ärade medlem! Släktföreningens årsmöte hölls torsdagen den 17 mars kl. 18 i ett kabinett på restaurangen Loiste, Brunnsgatan 3, Helsingfors. Närvarande var 14 medlemmar. Vid mötet återvaldes styrelsemedlemmarna Kaarina Peltonen, Henrik Solin, Tom Zilliacus, Kristina Zilliacus-Roslin och Henrika Zilliacus-Tikkanen. Eftersom Pirkko Paakkari och Kristian Stenius undanbett…

Read More

Utdrag ur verksamhetsberättelsen för 2015

Utdrag ur verksamhetsberättelsen för 2015 Föreningens årsmöte hölls 23.3.2015 i ett kabinett på restaurangen Loiste, Brunnsgatan 3, Helsingfors. — Efter årsmötet avnjöts en delikat supé. Vid kaffet berättade historikern, fil.mag. Julia Dahlberg om sin bok om släkten Donner i Finland 1690 – 1945, Havet, handeln och nationen. Föreningen ordnade en…

Read More

Sommarsamling på Notholmen den 6 augusti 2016!

Släktföreningen inbjuds att besöka Notholmen, Skåldö, lördagen den 6 augusti med start vid lunchtid och open end. Lunch till självkostnadspris av närproducerat från den lokala fiskaren, den lokala trädgårdsmästaren och egen trädgård. Notholmen köptes av Allan Zilliacus år 1912 och bebos i dag av hans ättlingar i tio hus. Villan…

Read More