Om föreningen

Släktföreningen Zilliacus grundades år 1989. Det konstituerande mötet hölls den 19 maj på Polisernas hus på Drumsö, och samlade omkring hundra ättlingar till Petter Wilhelm Zilliacus. Mötet öppnades av släktens huvudman Harry B. J. Zilliacus, som också valdes till ordförande för styrelsen. Gunvor Zilliacus överlämnade texter om släktens ursprung, Neitsytniemi gård och släktutredningar till styrelsen, och föreslog att materialet deponeras hos SLS. Gunvor valdes in i styrelsen, och hon fortsatte aktivt sin släktforskargärning vilket resulterade i många rapporter om olika medlemmar av släkten. Efter henne har Kaarina Peltonen fortsatt släktforskningen.

Den första styrelsen bestod, förutom av Harry och Gunvor, av Lars Zilliacus, Harry Lennart Zilliacus, Tom Zilliacus och Henrika Zilliacus-Tikkanen.

  Verksamhetsåret 2019 består styrelsen av
  • Henrika Zilliacus-Tikkanen (ordf.), henrika.zilliacus@helsinki.fi
  • Kaarina Peltonen, kaarina.peltonen@meiliboxi.fi
  • Henrik Solin, henrik.solin@melkko.fi
  • Peter Stenius, peter.stenius@kolumbus.fi
  • Tom Zilliacus (skattmästare), tom.zilliacus@elisanet.fi
  • Nicolina Zilliacus-Korsström (sekr.), nicolina.zilliacus-korsstrom@yle.fi
 Ta kontakt med någon i styrelsen om du vill publicera eller kommentera något på vår webbplats!
Nu finns Släkten Zilliacus – en krönika i bokform! 190 sidor, många bilder. Priset är 25 euro. Den kan beställas av författaren Kaarina Peltonen, e-post kaarina.peltonen@meiliboxi.fi, tfn 050 346 58 72.