Om föreningen

Släktföreningen Zilliacus grundades år 1989. Det konstituerande mötet hölls den 19 maj på Polisernas hus på Drumsö, och samlade omkring hundra ättlingar till Petter Wilhelm Zilliacus. Mötet öppnades av släktens huvudman Harry B. J. Zilliacus, som också valdes till ordförande för styrelsen. Gunvor Zilliacus överlämnade texter om släktens ursprung, Neitsytniemi gård och släktutredningar till styrelsen, och föreslog att materialet deponeras hos SLS. Gunvor valdes in i styrelsen, och hon fortsatte aktivt sin släktforskargärning vilket resulterade i många rapporter om olika medlemmar av släkten. Efter henne har Kaarina Peltonen fortsatt släktforskningen.

Den första styrelsen bestod, förutom av Harry och Gunvor, av Lars Zilliacus, Harry Lennart Zilliacus, Tom Zilliacus och Henrika Zilliacus-Tikkanen.

  Verksamhetsåret 2023-4 består styrelsen av
  • Henrika Zilliacus-Tikkanen (ordf.), henrika.zilliacus@helsinki.fi
  • Kaarina Peltonen, kaarina.peltonen@meiliboxi.fi
  • Anders Zilliacus, a.zilliacus@gmail.com
  • Peter Stenius, peter.stenius@kolumbus.fi
  • Tom Zilliacus (skattmästare), tom.zilliacus@elisanet.fi
  • Nicolina Zilliacus-Korsström (sekr.), nicolina.zilliacus-korsstrom@yle.fi
  • Suppleant är: Susanne Olin
 Ta kontakt med någon i styrelsen om du vill publicera eller kommentera något på vår webbplats!
Föreningen har nytt kontonummer fr.o.m. mars 2021: FI76 6601 0010 6779 04 är det nummer som nu ska användas för inbetalningar.
Nu finns Släkten Zilliacus – en krönika i bokform! 190 sidor, många bilder. Priset är 25 euro. Den kan beställas av författaren Kaarina Peltonen, e-post kaarina.peltonen@meiliboxi.fi, tfn 050 346 58 72.