Vinterfest 11.2. 2024

Släktföreningen Zilliacus ordnade en Vinterfest den 11 februari 2024, i Marthaförbundets Hemvrå på Simonsgatan 12 a. Ett trettiotal släktingar deltog, alla utom en av de sex grenarna i släkten var representerade. Emeritus professor Clas Zilliacus berättade om konstnären Robert Zilliacus, född 1909, död 1945 i ett sovjetiskt fångläger. En tavla målad av Robert Zilliacus i Viborgs hamn på 1930-talet hade hittat tillbaka till släkten, via en vänlig donator som hittat den på en auktion och sökt upp oss via denna hemsida. Konceptet med förmånlig lunch och det nya stället uppskattades. Tidigare ordnades träffarna på Hietsu-paviljongen på Sandudd, men Simonsgatan är mer tillgänglig och varmare. Styrelsen har för avsikt att ordna träffarna vartannat år.

(Foto: Peter Stenius)