oktober 2018

Bli medlem i släktföreningen!

Du som är medlem av släkten Zilliacus: bli medlem i släktföreningen! Det gör du genom att betala in medlemsavgiften för 2018 på släktföreningen Zilliacus konto FI08 4055 3120 0022 09. Avgiften är 25 euro. I meddelanderutan ska du ange ditt namn och din e-postadress. Välkommen med!

Read More