Bli medlem i släktföreningen!

Du som är medlem av släkten Zilliacus: bli medlem i släktföreningen!

Det gör du genom att betala in medlemsavgiften för 2018
på släktföreningen Zilliacus konto FI08 4055 3120 0022 09. Avgiften är 25 euro.

I meddelanderutan ska du ange ditt namn och din e-postadress.

Välkommen med!