Sienimäki

Föregående avsnitt

Sienimäki fotograferat av Signe Brander ca 1910.

Sienimäki fotograferat av Signe Brander ca 1910.

Den andel som Henrik Jonas fick av det ursprungliga Neitsytniemi kallades Sienimäki. Arealen var ungefär 100 ha, men marken bröts inte ut från Neitsytniemi. Sienimäki fick antagligen sin huvudbyggnad i en våning ca 1850. Detta det numera äldsta huset i Imatra är en representant för den karolinska husplan som på 1700-talet var vanlig på officersboställen och på 1800-talet i prästgårdarna. I mitten av byggnaden finns salen och på båda sidorna symmetriska rum. På väggarna under tapeterna finns gamla tidningar − nummer av Wiborg och Finlands Allmänna Tidning från åren 1850−1857 − och brev adresserade till Henrik. Stockväggarna jämnades med sådant material innan de målades med schablon. Henrik dog på Sienimäki 1858 i en ålder av 61 år. Sonen Alexander Wilhelm innehade sedan gården till sin död 1883. Då såldes gården till Törnudd.

Följande avsnitt