Gottfried Emanuel

Föregående avsnitt

Berendt Johann Zilliacus son Gottfried Emanuel blev instrumentmakare i S:t Petersburg. Han fick en son Johan Bernhard 1777[1], som var gesäll i Petersburg hos silversmeden Johan Henrik Åkerblom och blev mästare 1815. År 1778 gifte sig Gottfried med Brita Jörsdotter Hatulain från Viborg. Med henne fick han tre söner: Om Gabriel Heinrich Gustav, född 5.2.1783, och Andreas Gustav, född 5.5.1792, vet man bara att de föddes i S:t Petersburg. Sonen Adolph Friedric föddes i juli 1785. Gossen dog dock redan 31.8.1785. Gottfrieds maka dog i lungsot 39 år gammal 1802. Gottfried flyttade till Neitsytniemi där han dog 1815. I Ruokolaks församlings förteckning över döda står det: Instrumentmäst. Gottfr. Em. Zilliacus 2.6.1815 Sijtola Torocka Säteri rusth. bröstvatusot 64 år 1 m. 11 d.

Gottfrieds son, silversmeden Johan Bernhard gifte sig som nybliven mästare med Wallborg Petersdotter Lätti från Jachimvaara, men hon dog i lungsot i februari 1823. Äktenskapet var tydligen barnlöst. − Änkan Elisabeth Tirri födde honom en son, som 2.12.1823 döptes till Johan efter sin far. Sonen dog i oktober 1824. − I april 1830 födde pigan Brigitta ett utomäktenskapligt barn, fadern var silverarbetsmästaren Johan Bernt Zilliaks. Lilla Anna dog i konvulsioner ett par veckor senare. − I juni 1831 döptes Johan Bernhards dotter Ulrica Eleonora, faddrar var Friedrich Carlsson med maka och en Ulrica Eleonora Zilliacus. Det har inte gått att få fram vem denna var. Barnet dog i feber 1833 och gudmodern i gikt vid 46 års ålder.[2] − Ännu ett barn föddes 13.9.1836 och fick namnet Andreas Gustav. Modern var Brigitte Olofs Tr Elg. Om Andreas Gustavs eller moderns vidare öden finns det inte några uppgifter. Johan Bernhard Zilliacus dog i feber 5.2.1838 vid fyllda 61.

Efter sin farbror Henrik Benedikts död 1829 krävde Johan besittningsrätt till halva Neitsytniemi som ättling till Berendt Johans äldste son Gottfried och började processa om sin andel. Även om anspråket varit motiverat, kunde man inte avskilja en andel så länge storskiftet inte var verkställt i Ruokolaks. Storskiftet började genomföras i Östra Finland 1830 och processen tog 10−15 år. En andel kunde inte avskiljas, om inte alla då fick sin andel.

Följande avsnitt


[1] Modern är inte känd.
[2] Hon borde ha fötts ca 1787. Antagligen var Gottfried hennes far.