Peter Werner

Föregående avsnitt

Peter Zilliacus

Peter Zilliacus

Den yngste sonen Peter ”Peta” föddes den 17 augusti 1835 i Kexholm. Efter kretsskolan började han skolgången i Borgå gymnasium, student blev han den 24 september 1855. Han bedrev lantmäteristudier 1857. Studierna kompletterades med skogsbruksstudier i Nora i Sverige. Peter fick forstmästarepapperen 1859 och utnämndes till tf forstkonduktör på kronans skogar i Wiborgs län i Uomais revir i Impilax från början av 1860 och till ordentlig forstkonduktör 1864. Efter en inspektionsresa till Sverige och Tyskland utnämndes han till inspektor för skogshushållningen i Östra distriktet 1877.

Augusta Hohenschildt. Bakom bilden står texten: Zur Schärfung des Gedächtnisses.

Augusta Hohenschildt. Bakom bilden står texten: Zur Schärfung des Gedächtnisses.

År 1873 gifte Peter sig med peterburgskan Augusta Amalia Hohenschildt (1843–1895), dotter till affärsmannen Ludvig Hohenschildt och Amalia Siebenkäs.[1]

I äktenskapet föddes barnen Arthur Werner (1875–1928), Eugénie Amalia Elisabeth (1877–1949) och Wilhelm Ludvig (1879–1890).

Arthur, Wilhelm och Eugenie.

Arthur, Wilhelm och Eugenie.

Peter dog i slag 44 år gammal i Wiborg den 15 augusti 1879 och begrovs på Sorvali begravningsplats. Augusta flyttade med barnen till Wiborg. Sin förmögenhet hade hon i form av aktier i en kappsäck, men väskan stals på båtfärden från Impilaks till Viborg.[2]

Följande avsnitt


[1] Enligt en familjehemlighet var den biologiske fadern ingenjören Immanuel Nobel, fader till Alfred Nobel.
[2] Historien om den stulna kappsäcken har berättats av dottersonen Aki Kallio.