Årsmöte 19 april 2023

Medlemmar i släktföreningen Zilliacus kallas till ÅRSMÖTE onsdagen den 19 april, kl.
18.30restaurang Sunn, Alexandersgatan 26 vid Senatstorget.
Före årsmötet bekantar vi oss med Brages Pressarkiv. Arkivredaktör Mona Rautelin
presenterar samlingarna och tar fram mappar med klipp om zilliacer.
Om du har önskemål om annat material för viss person, företag eller ort maila
henrika.zilliacus@gmail.com på förhand så materialet kan tas fram.
https://www.bragespressarkiv.fi/
Vi träffas på Pressarkivet, Snellmansgatan 13, kl. 17, och går efter 18 till restaurangen.
Pressarkivet finns i källaren till SLS och Vetenskapsbokhandelns hus, ingång i hörnet
bredvid bokhandeln.
Stadge-enliga ärenden behandlas.
Efter mötet serveras en varmrätt, som var och en betalar själv på plats. Menyn, som kostar
29 euro och som beställs på förhand, består av först en sallad, följt av stekt sik med
hollandaisesås som huvudrätt. Dryck beställer var och en på plats, liksom eventuellt
kaffe/te med chokladbit efter maten.
Anmäl deltagande till nicolina.zilliacus-korsstrom@yle.fi senast 3.4.
Kolla gärna att medlemsavgiften är betald. Föreningens kassa är beroende av att
medlemmarna betalar sin avgift. P.g.a. bankavgifterna har kontot flyttat till Ålandsbanken,
kontonr : FI76 6601 0010 6779 04, använd gärna också referensnummer 100007.
Hälsningar,
Nika och Nicolina
henrika.zilliacus@gmail.com
nicolina.zilliacus-korsstrom@yle.fi