Årsmötets tema: Zillen

Föreningen höll sitt årsmöte år 2022 den 27 april i restaurang Sunn.

Anna-Lena Bengelsdorff berättade livfullt om sina minnen av Zillen, och en del forna elever på plats kunde komplettera med fler anekdoter. Zillens pedagogiska principer, skapade av Laurin Zilliacus, med inspiration av Decroly-skolor i flera länder, var i mycket före sin tid. Betoningen var på att observera närmiljön och utforska omgivningen. Eleverna fick öva många praktiska färdigheter och söka svar på frågor genom experiment.

Årsmötet samlade ett femtontal deltagare. Styrelsen omvaldes enhälligt, och består av Henrika Zilliacus-Tikkanen, Tom Zilliacus, Nicolina Zilliacus-Korsström, Anders Zilliacus, Kaarina Peltonen, Peter Stenius, och Henrik Solin (suppleant). Medlemsavgiften fastslogs till 25 euro.