Hietsu light 13.2.2022

Coronapandemin hindrade sammankomster ännu vintern 2021-22, och det var länge oklart om den planerade träffen i Hietsu-paviljongen kunde bli av. Då dagen närmade sig började smittsiffrorna sjukna och restriktionerna lätta. Styrelsen inbjöd på kort varsel till ”Hietsu light” – en enklare träff med mindre servering, och glädjande nog hörsammade ett tjugotal medlemmar kallelsen.

Söndagen den 13 februari bjöd dessvärre inte på lämpligt väder. Under promenaden på Sandudd till sju familjegravar var det kallt och blåsigt, och lätt snöfall. Under Kristian Stenius ledning gick ändå en liten skara på sex personer runt och tittade på gravarna och tände ljus. En lägre presentation av vilka personer vi uppvaktat gavs inne i paviljongen, då ytterligare sju personer sällat sig till gänget. Kaffe, te, smörgås och bulle smakade, och anekdoter om äldre släktingar avlöste varandra. Carl-Magnus Fogelholm presenterade nya böcker om ofärdsåren, och berättade om artiklar han skrivit, bl.a. om fiktiva inslag i filmer och böcker om Konni Zilliacus.

Trots evenemangets enklare former verkade de flesta ändå uppskatta möjligheten att träffas.

Nika Z