Articles by Släktföreningens Styrelse

Maj 2019 Hej släktingar, denna hälsning skickas ut både till föreningens medlemmar och till släktingar som inte är medlemmar, men kanske är intresserade av föreningens verksamhet. Och så läggs den ut på föreningens webbsida. Vid föreningens årsmöte 10.4 avtackades tidigare ordförande Kristina Zilliacus-Roslin, och till ny ordförande valdes Henrika Zilliacus-Tikkanen….

Read More

Vår verksamhet 2018

SLÄKTFÖRENINGEN – ZILLIACUS – SUKUYHDISTYS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 En glad släktträff på Hietsun Paviljonki i Helsingfors söndagen den 11 februari inledde verksamhetsåret. Hela 46 personer deltog, både unga och äldre. Kristina Zilliacus-Roslin betonade i sitt hälsningstal vikten av att ha rötter, Asko Käpyaho med dottern Helmi musicerade, Cita Reuter berättade om Zilliacusar i min…

Read More

Konni Z. har en park

Carl-Magnus Fogelholm: Visste du att Konni Zilliacus har fått en park döpt efter sig? Helsingfors stad fastslog i maj 2011 att ett område i Mosabacka (Tapanila) skulle heta Konni Zilliacus park. Parken är en populär lekplats för barn. Nu finns där också en stor, öppen båt med namnet Konni inristat…

Read More

Välkommen 10/4 2019!

SLÄKTFÖRENINGEN ZILLIACUS SUKUYHDISTYS Bästa medlem av släkten Zilliacus, välkommen att delta i vårt program onsdagen den 10 april 2019!: A) Kl. 17.00 – 18 ger förste arkivarien Nelly Laitinen oss en inblick i Svenska litteratursällskapets rika arkivskatt. Det gör hon tillsammans med arkivarie Marika Rosenström, som är specialiserad på fotografier,…

Read More

Radioprogram om Konni Z. d.y.

På Yle Areena kan du tillsvidare lyssna på ett radioprogram om Konni Z. d.y. och Patrick Donner, två diametralt olika personligheter som båda kring mitten av 1900-talet hade säte i det brittiska parlamentet. Programmet har rubriken ”Britannian parlamentin suomalaisedustajat Donner ja Zilliacus” (Ykkösaamu, ca 20 min.). 3/3 2019 Kristina Z-Roslin

Read More