Vår verksamhet 2018

SLÄKTFÖRENINGEN – ZILLIACUS – SUKUYHDISTYS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

En glad släktträff på Hietsun Paviljonki i Helsingfors söndagen den 11 februari inledde verksamhetsåret. Hela 46 personer deltog, både unga och äldre. Kristina Zilliacus-Roslin betonade i sitt hälsningstal vikten av att ha rötter, Asko Käpyaho med dottern Helmi musicerade, Cita Reuter berättade om Zilliacusar i min bokhylla, Daniela Fogelholm underhöll med sång och Lasse Zilliacus prisade på vers Kaarina Peltonens läckra buffet. Fotografier, zilliacuska böcker och släktregister fanns till beskådande.

 Föreningens årsmöte hölls den 18 april i ett kabinett på restaurangen Perho. Närvarande var 22 medlemmar. Vid mötet återvaldes Kristina Zilliacus-Roslin till föreningens ordförande. Styrelsemedlemmarna Kaarina Peltonen, Henrik Solin, Peter Stenius, Tom Zilliacus, Nicolina Zilliacus-Korsström och Henrika Zilliacus-Tikkanen återvaldes likaså. Kaarina Peltonen fungerade under året som sekreterare och Tom Zilliacus som ansvarig för ekonomi och bokföring.
Årsmötet fastställde bokslutet för 2017, som visade ett överskott på 450,85 euro. Medlemsavgiften fastställdes till 25,00 euro/medlem.
Årsmötet omvalde Clara Palmgren till verksamhetsgranskare och Konni Zilliacus till hennes suppleant.
Vid supén efter årsmötet intervjuades Jutta Zilliacus av Henrika Zilliacus-Tikkanen om sådant som timat under hennes liv.

Den 7–9 september besökte släktföreningen Utö, släktens yttersta utpost i Skärgårdshavet.

Fredagen den 7 september på eftermiddagen samlades sexton vuxna och två barn i Pärnäs på förbindelsebåten Eivor. På Utö Havshotell fick vi sedan ha en restaurerad kasernbyggnad, Kalkas, helt för oss själva i nätterna två – hög standard och absolut stillhet.

Lördagen den 8 september, vår heldag på Utö, var fullmatad med program:
En förmiddagsvandring med den lokala guiden Martin Öhman gav oss en djup inblick i byns historia. Hanna Kovanen, värdinnan för vår skärgårdslunch, var en sinnebild för företagsamheten på ön: cafe´, B&B, souvenirbutik och många goda historier på lager.
På eftermiddagen vandrade vi under ledning av våra släktingar på ön, systrarna Karolina Z. och Susanne Olin, f. Zilliacus, och Susannes sambo Stig Lindqvist över de artrika betesmarkerna till Utös egen begravningsplats, anlagd på 1960-talet. Bland de begravda finns Susannes och Karolinas syster Mikaela, far Clas-Henrik och mor Märtha, f. Bergman.
Till vår förnöjelse var vi före middagen inbjudna till en aperitif hos Karolina och Susanne i deras mors födelsehem, ett av de vackra lotshusen på ön, där lotsar i generationer bott invid fyrberget. Efter en festlig skärgårdsbuffet på havshotellet återvände det glada sällskapet sedan till samma gästfria hus för att umgås och se fyren kasta sitt ljus över havet.
Söndag morgon öppnade sedan Karolina och Susanne det lilla, välskötta hembygdsmuseets dörrar för oss. Där konkretiserades öbornas historia ännu mer. På hemfärden med Eivor till Pärnäs kunde vi njuta av ett verkligt fint höstväder, nästan vindstilla och värmande solsken.

Föreningens webbplats zilliacus.fi byggdes under året ut med mer information.

Föreningens resultaträkning för 2018 visade ett överskott på 53,86 euro. Tillgångarna var i slutet av året 3 813,97 euro.

Styrelsemedlemmarna sammanträdde under året till två protokollförda möten, och stod däremellan i en tidvis intensiv e-postkontakt.