Hälsningar från släktföreningen – Terveisiä sukuyhdistyksestä

Maj 2019

Hej släktingar,

denna hälsning skickas ut både till föreningens medlemmar och till släktingar som inte är medlemmar, men kanske är intresserade av föreningens verksamhet. Och så läggs den ut på föreningens webbsida.

Vid föreningens årsmöte 10.4 avtackades tidigare ordförande Kristina Zilliacus-Roslin, och till ny ordförande valdes Henrika Zilliacus-Tikkanen. Övriga styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2019 är Kaarina Peltonen, Henrik Solin, Peter Stenius, Tom Zilliacus och Nicolina Zilliacus-Korsström.

Kaarina Peltonen fortsätter som släktens arkivarie, Tom Zilliacus fortsätter som kassör och Nicolina Zilliacus-Korsström är sekreterare för föreningen.

Vid årsmötet slogs också fast att medlemsavgiften fortfarande är 25 euro per år. Alla medlemmar, och eventuella nya medlemmar ombeds betala medlemsavgiften senast 31.5 på föreningens konto FI08 4055 3120 0022 09.

Den nya styrelsen möttes 13.5 och då slog vi fast kommande programpunkter.

Torsdag 17 oktober håller professor Hannu Riikonen, tillsammans med Clas Zilliacus, ett anförande om Emil Zilliacus, som Riikonen som bäst skriver en bok om. Närmare detaljer om plats och klockslag meddelas senare, men alla intresserade kan notera datum redan nu.

Den numera traditionella släktfesten på Hietsun Paviljonki i Tölö hålls 9 februari 2020, så det datumet kan redan nu noteras. Närmare inbjudan kommer senare.

Man får gärna komma med idéer och synpunkter på föreningens program och verksamhet, och man får väldigt gärna sprida denna hälsning till släktingar som inte (ännu) är medlemmar.  Kontakta t.ex nicolina.zilliacus-korsstrom@yle.fi

Tervehdys sukulaiset,,

nämä terveiset lähetetään sekä yhdistyksen jäsenille että sukulaisille jotka eivät ole jäseniä, mutta joita ehkä kiinnostaa yhdistyksen toiminta. Ja ne julkasitaan myös yhdistyksen nettisivulle.

Yhdistyksen vuosikokouksessa 10.4 kiitettiin edellistä puheenjohtajaa Kristina Zilliacus-Roslin, ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Henrika Zilliacus-Tikkanen. Toimintavuoden 2019 muut hallituksen jäsenet ovat Kaarina Peltonen, Henrik Solin, Peter Stenius, Tom Zilliacus ja Nicolina Zilliacus-Korsström.

Kaarina Peltonen jatkaa suvun arkistonhoitajana, Tom Zilliacus jatkaa kassanhoitajana  ja Nicolina Zilliacus-Korsström toimii yhdistyksen sihteerinä.

Vuosikokouksessa päätettiin myös että jäsenmaksu myös tänä vuonna on 25 euroa. Jäseniä, ja mahdollisia uusia jäseniä, pyydetään maksamaan jäsenmaksu viimeistään 31.5 yhdistyksen tilille FI08 4055 3120 0022 09.

Uusi hallitus kokoontui 13.5 ja silloin sovimme tulevasta ohjelmasta.

Torstaina 17. lokakuuta professori Hannu Riikonen, yhdessä Clas Zilliacuksen kanssa, esitelmöi Emil Zilliacuksesta, josta Riikonen kirjoittaa parhaillaan kirja. Lähempää tietoa paikasta ja kellonajasta tulee myöhemmin, mutta kiinnostuneet voivat kirjata päivämäärä muistiin jo nyt.

Nykyään perinteiset sukujuhlat Hietsun Paviljongissa, Töölössä, pidetään 9. helmikuuta 2020, joten sitäkin päivämäärää voi jo nyt kirjoittaa muistiin. Kutsu tulee lähempänä juhlia.

Jos on ideoita tai mielipiteitä yhdistyksen ohjelman tai toiminnan suhteen niitä saa mielellään tuoda esiin. Saa myös erittäin mielellään jakaa tätä tervehdystä sukulaisille jotka eivät (vielä) ole yhdistyksen jäseniä. Ilmoita esimerkiksi osoitteeseen nicolina.zilliacus-korsstrom@yle.fi