Nikolai August Zilliacus

Nikolai August ZilliacusMale View treeBorn: 1828-09-29Died: 1897
Father: Petter Wilhelm ZilliacusMother: Elisabet Ulrika Wolter
Children: Allan Albert Zilliacus
Siblings: Peter Werner Zilliacus, Mauritz Emil Zilliacus, Robert Alexander Zilliacus, Henrik Wilhelm Johan Zilliacus, Reinhold Woldemar ”Wolja” Zilliacus

Henrika Zilliacus-Tikkanen:


Nikolai August Zilliacus, Petter Wilhelms och Elisabets tredje son, föddes den 29 september 1828 i Kexholm. Han gick i kretsskola i Kexholm och gymnasiet i Viborg, och blev student år 1845. Som fil.mag. kom han tillbaka till gymnasiet 1853 som lärare i teologi, finska och tyska.

År 1859 köpte Nikolai Johannes Alfthans tryckeri och fortsatte att redigera Alfthans tidning Wiborg, grundad 1855, under några år. 1861 köpte han också Cederwallers tryckeri, grundat 1815, och var under ett och ett halvt decennium enda tryckeriägare i Viborg. Nikolai grundade Wiborgs Tidning 1864, som utkom med några nummer i veckan och hade 4-6 sidor. Inga bidrag var signerade, de skrevs troligen av huvudredaktören själv i början, tills en biträdande redaktör anställdes. 1868 blev Wilhelm Gabriel Lagus tidningens chefredaktör. Tidningen lades ner i slutet av 1881, och följande år grundade Nikolai Wiborgsbladet, som utkom två gånger i veckan i början, för att öka till sexdagarstidning 1888-1901. Liksom många andra tidningar under förryskningsperioden kring sekelskiftet drabbades tidningen hårt av censuren, och indrogs för gott 1901. År 1899 hade Wiborgs Nyheter börjat utkomma. Nikolais son Walter var redaktör för Tammerfors Nyheter från 1899 och Wiborgs Nyheter 1904-1905.

Nikolai var också aktiv i stadens förvaltning. Han var medlem i fullmäktige åren 1876 och 1879-1893, och åren 1876-1878 var han stadens tf kassör.

Nikolai med familj bodde i ett lågt trähus vid Vakttornsgatan 19, och tryckeriet fanns i husets gårdsbyggnad. Han köpte på 1860- eller 1870talet Naulasaari gård, också kallad Freudenhof, i Viborgs kommun nära Tienhaara. Gården såldes efter Nikolais död, senast 1897.

Nikolai var gift med Katarina Sofie ”Sonja” Söderhjelm (1830-1917). Sonja var en liten dam, och kallades därför Kroschka (Smulan). De fick tio barn.

Agnes Sigrid (1857-1858).

Inez Sofia (1858-1902) språklärare och föreståndarinna för Fruntimmerskolan i Viborg.

Ellida Augusta (1859-1939) huvudkassörska vid Föreningsbanken i Helsingfors, kallades Lida.

Agnes Maria (1861- 1946) affärskorrespondent hos Krogius i Helsingfors.

Edvin August (1862 -1887) hovrättsauskultant, hemligt förlovad med sin kusin Lala Söderhjelm. Drunknade under en segeltur utanför Söderhjelmarnas villa i Tervola vid Måhla sjö.

Walter Ulrik (1863 -1911) redaktör och banktjänsteman.

Elin Sigrid (1864-1878).

Allan Albert (1865 -1934) kemist, gift med Ellen Zitting. Se separat text.

Berta Viola (1868- 1937) gift med redaktör Hjalmar Wadenström, skild 1905

Max Nicolaus (1869-1911) typograf, skulle ta över tryckeriet. I stället for han till Amerika, gifte sig med Selma Kirjalainen och fick en dotter Thelma Sofia Maria Z (1909-1991) gift med Fredrik Charles Geggus, sonen Warren Geggus 1946. Max drunknade på vägen tillbaka till Finland.

Efter Nikolais död fortsatte Sonja tryckeriets verksamhet till sin död 1917, då tryckeriet såldes till Julia Svendblad, som behöll namnet N. A. Zilliacus tryckeri. Det fanns på1930-talet vid Svartmunkarnas gata, men byggnaderna förstördes under kriget.

 

Källor:

  • Kaarina Peltonen och Gunvor Zilliacus: Zilliacus krönika
  • Kaarina Peltonen: Niin moni armas tähtönen minulle viittaa siellä. Eugénie Zilliacus ja hänen sukunsa. Jyväskylä 2001.
  • Släktträdet Ättlingar till Conrad Ziliaks och Anna Luhr

Leave a comment