Reinhold Woldemar ”Wolja” Zilliacus

Reinhold Woldemar ”Wolja” ZilliacusMale View treeBorn: 1830-09-23Died: 1865-12-17
Father: Petter Wilhelm ZilliacusMother: Elisabet Ulrika Wolter
Children: none
Siblings: Peter Werner Zilliacus, Mauritz Emil Zilliacus, Robert Alexander Zilliacus, Henrik Wilhelm Johan Zilliacus, Nikolai August Zilliacus

Susanne Olin:


Reinhold Woldemar ”Wolja” Zilliacus (23.9.1830–17.12.1865) gick i skola i Kexholm och Borgå, student 1852. Inskriven vid Teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet 18.10.1852. Prästvigd 4.3.1855. Kyrkoherde i Kattila med Soikkina och Novasolkka i Ingermanland 1857. Gifte sig 1855 i Borgå med Ida Alexandra Bastman (22.7.1831-8.11.1905) och fick med henne sex barn. Dog i lunginflammation 1865. Änkan Ida flyttade till Borgå och bodde nära Borgå domkyrka på Kyrktorget 5 (3?). Hon är begraven i Helsingfors: Nya begravningsplatsen, grav nr 15, kvarter nr 8, linje nr 1.

 1. Äldsta sonen Ivar Alexander (1856-1857) dog i späd ålder.
 2. Den följande Georg Reinhold Wilhelm (28.8.1858-9.4.1932) blev student från Helsingfors normallyceum och var språklärare (tyska) där 1887-99, var edsvuren translator och en tid affärsman. Gift 1886 med Sigrid Lönegren (25.2.1859-24.12.1922). De hade barnen Anna (12.6.1887-14.6.1887), Rurik (23.11.1891-1970) och Sigrid (9.3.1896-12.4.1920), kontorist. Sigrid är begraven i Helsingfors: Nya begravningsplatsen, grav nr 266, kvarter nr 6, linje nr 12, i samma grav som sin syster Anna.
 3. Ivar Ulrik (24.4.1860-15.12.1903) var telegrafist och bokhållare vid järnvägen och slutligen stationsinspektor i Värtsilä och dog ogift. Han är begraven i samma grav som sin mor Ida.
 4. Arvid Ivar (10.12.1861-24.4.1920) blev student i Borgå 1881 och var kontorschef och prokurist vid Tervakoski Oy i Helsingfors och innehade agenturen Zilliacus&Co i Helsingfors. Gift 1890 med Ida Vilhelmina Hinnerichsén (14.8.1863-1.2.1956) och hade med henne fyra söner: Woldemar ”Wolly” (10.9.1891-14.2.1964), gynekolog i Åbo. Birger ”Bibi” (11.11.1892-14.8.1947), DE, sjukhusekonom. Olof ”Olle” (9.4.1895-20.4.1981), ekonom, Kymmene Ab i Kuusankoski 1922-61, i Kissakoski, Hirvensalmi 1961-66, flyttade till Helsingfors 1979. Gunnar (19.8.1908-25.10.1994), bergsråd, VD för Oy Esso Ab. År 1915 drabbades Arvid av hjärnblödning varvid han så gott som helt förlamades och framlevde som rullstolspatient  till sin död 1920. Arvid är begraven i Helsingfors: Gamla begravningsplatsen, grav nr 87, kvarter nr 9, linje nr 10. I samma grav är begravna också hans hustru Ida och sonen Woldemar med fru Märtha Ines f. Broman (17.1.1899-7.8.1987), sonen Olof med fru Glory Emely f. Torckell (19.10.1904-20.1.1998) och sonen Gunnar.
 5. Den yngsta av Woldemars söner Hjalmar Georg (f. 13.3.1864), agronom, for till Amerika. Två brev och ett postkort/fotografi av honom finns bevarade (jag har försökt tyda texten):

Postkort/fotografi (odaterat, ca 1915): This is our gosse Lowell, nio år gammal. Huru ar ni alla, we må bra, helsningar till alla, skrif till Pendleton, Ore. We liva nu here och jag har en ? här. Hjalmar.  Med annan handstil, blyertspenna står skrivet 813 Main St Pendleton Oregon på kortet.

Brev (odaterat, ca 1919): 2535 E. 2nd st., Long Beach, Cal. U.S. of America. Min Käre broder Reinhold, Arvid and sister Aina. Många år hafva förflutit sedan jag skref till Dig. Jag hafver ej skrifvit emedan jag ej kunnat blifva of någon hjelp till dig. Dessutom med alla sorger i Finland har du icke kunnat tänka på mig. Jag mår mucket bra, likaso min hustru Mary och wår poike Lowell some är nu 13 år gammal. Skrif till mig huru ni alla äro att hemmet. Mitt namn hafver jag gjort American, många took det for a Tyskt namn. Med kärlek till Eder alla. Hjalmar. Mitt namn är nu: George Hjalmar Browning.

Brev (daterat 4.12.1924): U.S.A., Venice, California, Lincoln&Washington Blvd. Min egen Käre broder Reinhold. Tusen tack för Ditt mycket välkomna bref, so roligt at höra från Dig. Jag kan icke förstå huru jag icke haver skrifvit och tackat Dig for det förra bref. Du skref om Din dotter, jag var so sorgsen over det so jag kunde inte hjelpa at gråta. Tiden gar med alla sina goda och dåliga dagar, we are gamla nu, du och jag, aldeles alena in värden. Min hustru är en riktig satan, so jag måste lemna henne omkring ett år sedan. Then poiken we har är en foster gosse från finska föräldrar in F?burg, Mass. Han är nu 18 år och den beste poiken jag hafver sit, gar in skola i Long Beach, endast nagra mil (30) fran här. Jag kunde köra dit och see honom men min sataniska hustru hafver sätt honom emot mig, so jag hafver icke sitt honom på ett år, jag vet nog at han älskar mig. Min hustrus moder satt ocksa alla hennes barn emot his barn. Min hustru wille taga alla pengar fran mig också, men jag hafva så at jag hafver whad jag behöfver och förtjänar alla dagar genom mitt arbete. Jag mår bra ock kan arbeta so länge om dagarna same whith (?)en ung pojke. Jag hade icke mycket, so jag måste hyra en garage (where maskinist reparerar automobiles) och en plats were jag seller gasoline och ? for automobiles, förut hade jag alltid butikar – svårt för mig at skrifva svenska. Du kan icke komma och lefva här, kan Du? Jag wet at jag kan förtjena alltid enog för Dig och mig, Du kan well icke lemna Din goda pojke? Här i California är det alltid sommar. I södra Cal många meniskor simma här hvarje dag genom hela året, blommor och gröna saker at äta ocksa genom hela året. När det regnar watten är det littet kalt so man behofver eld i husen, gas alltid. Jag är so glad at veta huru alla mina egna må, manga af mina vänner jag hade hemma äro också döda kan jag förstå. Här i landet hafver jag icke en enda vänne (?), underbart wenn (?) Du tänker om Dig och alla andra jag hade in hemmet. Om sommaren här hafva we solsken varje dag for 3-4 and 5 månader, icke en droppe watten, alt måste watnas med watten from brunnen, manga af them mera än 1000 feet deep. Jag sender dig och mina andra egna de beste of lycka. Skrif åter snart. Helsa Aina speciellt. Din egen broder Hjalmar.

Jag hittade följande post i ”California, Death Index, 1940-1997,” (webbadress i källor nedan):

 Name:            Hjalmar C Zilliacus
 Event Type:      Death
 Event Date:      30 Dec 1942
 Event Place:     Los Angeles, California, United States
 Birth Date:      13 Mar 1864
 Birthplace:      Other Country
 Gender:          Male
 Father's Name:  Zilliacus
 Mother's Name:   Eastman

Säker kan man inte vara att det är samma person, men mycket tyder på det, moderns namn var ju Bastman.

 1. Dottern Aina Elise (9.9.1865-6.4.1944), gift 1893 med handlanden Alexander Wilhelm Fredrik Lindberg (1862-1935).

Källor

 • Gunvor Zilliacus’ skrifter
 • www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli
 • Släktarkiv
 • ”California, Death Index, 1940-1997,” index
 • FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/VPCG-8HY : accessed 12 Oct 2014) Eastman in entry for Hjalmar C Zilliacus, 30 Dec 1942; citing Department of Public Health Services, Sacramento.

Leave a comment