Mauritz Emil Zilliacus

Mauritz Emil ZilliacusMale View treeBorn: 1832-05-15Died: 1892-10-27
Father: Petter Wilhelm ZilliacusMother: Elisabet Ulrika Wolter
Children: Axel Vilhelm Zilliacus, Emil Zilliacus
Siblings: Peter Werner Zilliacus, Robert Alexander Zilliacus, Henrik Wilhelm Johan Zilliacus, Nikolai August Zilliacus, Reinhold Woldemar ”Wolja” Zilliacus

Kaarina Peltonen:


Mauritz Emil Zilliacus
Mauritz ”Moritz” föddes den 15 maj 1832 i Kexholm. Efter kretsskolan i Kexholm började han sin skolgång i Borgå och blev student i januari 1855. Han gjorde karriär vid ingenjörskåren för väg- och vattenkommunikationerna i Finland, som var militärt organiserad. Utbildningen var snarast praktisk. När det första järnvägsbygget – linjen Helsingfors-Tavastehus – påbörjades i juli 1857 blev Mauritz anställd som nivelleur¹. År 1861 fick han fänriks fullmakt, blev underlöjtnant 1862, senare löjtnant och med tiden kapten.

Han var tillfällig stationsinspektor i Tavastehus 1862. Åren 1867−68 var han distriktschef vid Saima kanals första distrikt. Från 1869 var han stationsingenjör på västra stationen i Viborg. På 1870-talet var han distriktsingenjör vid järnvägarna och inspektör inom Tavastehus revir och från och med 1881 vid Saima eller 6 reviret i Viborg. Mauritz blev äldre ingenjör av 4 klassen 1871, av 3 klassen 1877 och av 2 klassen 1885, och benämndes äldre ingenjör 1890. R. Str 3.

Mauritz gifte sig 13.11.1866 på Antrea prästgård med pastorsdottern Johanna Vilhelmina Calonius (1843−1868). Hon dog i barnsängsfeber och sonen Axel Vilhelm (1868−1870) dog ett och ett halvt år senare. Mauritz gifte om sig med Matilda Vilhelmina Grönfors (1848−1918) från Tavastehus. Hennes föräldrar var köpmannen Johan Grönfors och Albertina Jussila. Sonen Gustaf Emil föddes 1878. Emil var bara 14 år gammal, när Mauritz dog 1892, men mamma Matilda var en beslutsam och förmögen dam som klarade förlusten.

I Viborg ägde Mauritz ett hus i hörnet av Vasagatan och Slottsgatan.² På överste Smirnoffs konkursauktion ropade han in Hapenensaari gård, belägen i Viborgska viken.³ Gården förblev sedan i familjens ägo tills området definitivt avträddes till Sovjetunionen 1944.

(Se vidare Kaarina Peltonen: En krönika om släkten Zilliacus. Den publiceras snart på denna webbplats.)

¹ Nivelleuren förrättar avvägningar.Det egentliga järnvägsbygget påbörjades 1858.
² 1912 byggdes på tomten det dåförtiden finaste huset som kallades Eden.
³ På 1800-talet var ägarna överstelöjtnant Rafael Tawast, Erik Johan Bäck, lektor C. W. Ahrenberg och Smirnoff.

Leave a comment