Trivsamt årsmöte 18/4 2018

På årsmötet den 18 april presenterade styrelsen den digra verksamhetsberättelse för 2017 som du återfinner nedan. Styrelsen återvaldes sedan i sin helhet.

Efter mötesförhandlingarna avåts en läcker supe´, serverad av de sympatiska ungdomarna på restaurangskolan Perho.

Det bästa var dock den intervju där Jutta Zilliacus gav tänkvärda, roliga och mångsidiga svar på Henrika Zilliacus-Tikkanens frågor om de nio senaste decennierna i Juttas och republikens liv.

SLÄKTFÖRENINGEN – ZILLIACUS – SUKUYHDISTYS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

En glad släktträff på Hietsun Paviljonki i Helsingfors söndagen den 12 februari inledde verksamhetsåret. Hela 53 personer deltog, både unga och äldre.
 På programmet stod bl.a.

• ett  hälsningstal av Kristina Zilliacus-Roslin: ”Tillsammans – i 300 år och mer”, inkl. Bez’  Visan om Helsingfors, som Henrika Zilliacus-Tikkanen träffsäkert framförde utan ackompanjemang

• spel och munter sång av musikerparet Ulf Långbacka och Petra Zilliacus

• ett anförande av Carl-Magnus Fogelholm: ”Konni Zilliacus –
aktivist, realist och opportunist”

• Tove Jansons Konstberiderskan, med bravur sjungen av artisten Daniela Fogelholm med Asko Käpyaho som ackompanjatör

• en läcker buffet som dukats upp av Kaarina Peltonen.

På ett par bord låg arkivmaterial och Peter Stenius foton från släktresor.

Föreningens årsmöte hölls 29.3.2017 i ett kabinett på restaurangen Loiste, Brunnsgatan 3, Helsingfors. Femton medlemmar var närvarande. Vid mötet återvaldes styrelsemedlemmarna Kaarina Peltonen, Henrik Solin, Tom Zilliacus, Kristina Zilliacus-Roslin, Henrika Zilliacus-Tikkanen, Peter Stenius och Nicolina Zilliacus-Korsström. Kristina Zilliacus-Roslin återvaldes till föreningens ordförande. Kaarina Peltonen fungerade under året som sekreterare och Tom Zilliacus som ansvarig för ekonomi och bokföring.

Årsmötet fastställde bokslutet för 2016, som visade ett underskott på 181,65 euro. Medlemsavgiften fastställdes till 25,00 euro/medlem. 
Årsmötet omvalde Clara Palmgren till verksamhetsgranskare och Konni Zilliacus till hennes suppleant.
 Vid supén efter årsmötet talade fil.dr Rainer Knapas underfundigt om ”Jaenischarna – en annan Nyensläkt”.

Föreningen ordnade en Karelenresa 25 – 27.8. I resan deltog femton föreningsmedlemmar. För det lyckade programmet stod Kaarina Peltonen. Den första natten tillbragtes på Hotel Viborg i Viborg, den andra på Spa Hotel Gelios i Terijoki. Redan den första dagen hann deltagarna på den ryska sidan med både ett besök i en enorm livsmedelsbutik, en grundlig guidning på Viborgs slott och Aaltobiblioteket, en intressant rundtur i staden och en festlig supe´på det nyöppnade Espilä.
Den andra dagen var höjdpunkterna förmiddagen hos Lasse Zilliacus i Måhla, uppvaktningen vid Edith Södergrans minnessten i Raivola och besöket i Ilja Repins hem och atelje´i Kuokkala/Repino.
Under resans sista dag hann sällskapet se Villa Golicke i Terijoki, besöka en bunker vid Summa, vandra på en utmärkt guidad tur i Monreposparken och luncha i Runda tornet i Viborg. Före hemfärden strövade alla också på Sorvalis begravningsplats utanför Viborg.
En detaljerad beskrivning av resan återfinns på föreningens webbplats.

Föreningens webbplats zilliacus.fi byggdes under året ut med mer information.

Föreningens resultaträkning för 2017 visade ett överskott på 450,85 euro. Tillgångarna var i slutet av året 3 760,11 euro.