Lars Victor Erik Zilliacus

Lars Victor Erik ZilliacusMale View treeBorn: 1912Died: 2005
Father: Victor Robert ZilliacusMother: Ingrid Schauman
Children: Clas Robert Zilliacus, Kristina Zilliacus
Siblings: Eva Elisabet Zilliacus, Vilhelm (Ville) Valdemar Zilliacus, Ingrid Margareta Zilliacus, Robert Rafael Zilliacus

19/6 1912-28/2 2005.

Agr.lic., ryttmästare

Nekrolog i Hbl 9/3 2005:

Åbo var blåvitt av flaggor i topp den sista februari, men Finska Hushållningssällskapets flaggor sänktes snart på halvstång, hedrande Lars Zilliacus, som hade dött på natten. Lars Zilliacus blev 92 år gammal, och nästan sextio av dem ägnade han åt sitt ”Sällskap”.

Från år 1948 till år 1975 var han dess sekreterare. Under efterkrigstiden hade den som ledde FHS många krävande uppgifter. Det var snabbkolonisationens tid, lantbrukets problem var helt andra än i dag och de måste lösas så som det akuta läget krävde då, ibland på sätt som man suckar över nu.

Men Lars Zilliacus hade också mycket positivt att se tillbaka på. Till ”bravaderna” räknade han den räddningsoperation som genomfördes år 1950, då FHS hus vid Tavastgatan vacklade på sin lerbädd. Hushållningssällskapet var först i Åbo med att pröva den här helt okända pålningsmetoden, och så räddade man sitt hus.

Lars Zilliacus var en handlingens man, men också en hängiven forskare. Den sidan av honom dominerade hans trettio aktiva pensionärsår. Det var under dem han gjorde forskningen en tjänst med sina ledtrådar till det snåriga FHS-arkivet. Dettas äldsta del överfördes år 1976 till Akademibibliotekets handskriftsavdelning, och där gnodde han glatt och oavlönat år efter år. ”Mitt livselixir”, sade han själv.

Resultatet blev ett 30-tal stencilerade häften med forskningsuppslag, långt ifrån knastertorrt serverade, och han fick uppleva att hans häften blev böcker, fyra band klara och ett dubbelband på väg. Åbo Akademi har också visat sin uppskattning med Porthanmedaljen, och år 2003 kom ett pris från Svenska litteratursällskapet.

Känner man Lars Zilliacus enbart från hans sena decennier kan det hända att man undrar varför en så kulturhistoriskt inriktad person startade som agronom och år 1955 trappade upp till agronomie och forstlicentiat. Anlag åt det hållet fanns, men det hör till att han var född på Karelska näset och var tänkt att överta en gård där.

I stället blev han lärare, först vid Ålands lantmannaskola 1936–1945 och sedan vid Västankvarn, där han också var förvaltare för Västankvarns gård, sorgligt vanskött efter krigsåren, men i skick igen innan tjänsten på FHS förde familjen till Åbo.

Här behövdes Lars Zilliacus också i direktionen för Högre svenska lantbruksläroverket och för Trädgårdsmästarskolan. I Aura Trädgårdsvänner var han också med, och Åbosamfundet hade i honom en aktiv medlem.

Långt och välanvänt var Lars Zilliacus liv. Han blev med tiden en av kulturprofilerna i Åbo. Han gjorde aldrig väsen av sig, men spåren av hans flit är många. Han skrev Sydvästra Finlands jordbrukarklubbs 75-årshistorik, och om Vattkast i Korpo har han gjort en grundlig, icke tryckt utredning. Också annat av hans penna existerar.

Lars Zilliacus var en mångfasetterad person. Han var en central gestalt vid Hushållningssällskapets 200-årsjubileum år 1997 och under fjolårets Runebergsjubileum gjorde han en strong insats med sitt kristallklara, engagerande tal.

Meta Torvalds

(se också https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/70741/FHS_I.pdf?sequence=1)

 

Leave a comment