Zilliacer i Tallinn 19 september 2015

Zilliacer i Tallinn 19/9 2015

 

Sex vetgiriga släktföreningsmedlemmar turistade den 19 september sex timmar  i det gamla Tallinn. Där lärde vi oss under den eminente guiden Jaak Viires´ ledning mångt och mycket nytt om den gamla Hansastaden, och också om förhållandena under Sovjettiden och i dag. Vi besökte Estlands sjöhistoriska museum i befästningstornet Tjocka Margareta, böjde nacken bakåt och bekikade den gotiska St Olaikyrkan, en gång världens högsta byggnad, beundrade träsniderierna i Helgeandskyrkan, Bernt Notges Dans med döden i St Nikolaikyrkan/museet och vapensköldarna av trä i Jungfru Marias katedral, avnjöt blomsterprakten utanför stadsmuren och begrundade det tankeväckande minnesmärket över Estonia. Däremellan styrkte vi oss med lekamlig spis, såsom kalkon på Revalvis och estnisk osttårta. Vilket inte hindrade oss från att ha en strålande aptit vid vår animerade buffémiddag på Eckerölinjens m/s Finlandia.

Stort tack till Kaarina P. för arrangemangen!

kzr

Leave a comment