En beskrivning av vår Viborgsresa aug. 2017

OBS att du i arkivet, under ”September 2017”, hittar en länk till en illustrerad rapport om vår lyckade resa till Viborg och Terijoki i augusti 2017!