Berndt Magnus 1802−1856

Föregående avsnitt

Petter Wilhelms bror Berndt Magnus var född i Ruokolaks den 29 april 1802. Han blev gymnasist i Borgå 1821 och student den 14 juni 1826. Han uttog skiljebetyg den 29 oktober 1828, blev prästvigd i Borgå den 11 mars 1829 och blev förordnad till tjänste- och nådårspredikant på kapellanstjänsten i Joutseno. Efter många förordnanden − huspredikant på Moisio gård i Elimä, pastorsadjunkt i Jääskis, kapellansadjunkt i Rautjärvi − kom Berndt 1835 till Joutseno som tjänste- och nådårspredikant och gifte sig där med kyrkoherdens dotter Sofia Ulrika Mäklin (1813−1839). De fick 1837 sonen Petter Josef Bernhard Benedikt; han dog som 11-årig i Uguniemi.

På 1830-talet bodde Berndt på ett hemman i Siitola i Ruokolaks. Rotestarost Juho Laihia klagade vid sockenstämman att han inte hade lyckats få fattigvårdsunderstödet av nådårspredikanten Berndt Zilliacus för det av honom bebodda hemmanet. Av förfjolårets ersättning hade han fått bara en del, men ingenting av fjolårets. Kyrkoherde Ignatius fann att det där tog på hela prästerskapets ära och lovade själv ta hand om saken och inkassera Zilliacus skuld till fattigkassan. Om det inte gick i godo skulle det ske genom utmätning.

Åren 1838−1839 var Berndt kapellanssubstitut i Sakkola, där svägerskans syster Blondina Wolter var gift med kyrkoherden Strengell, och i Impilaks. Efter att ha varit pastorsadjunkt i Jackimvaara 1840 och kapellansadjunkt i Nykyrka 1840 blev Berndt 1842 kapellan i Uguniemi.

Som änkling hade han den 25 september 1856 gift sig med Karolina Vilhelmina Olenius (1839−1902), färgardotter från Sordavala. Berndt dog nyårsnatten 1856 och änkan födde i augusti 1857 postumt dottern Lydia Karolina Lovisa, i sinom tid gift med kyrkoherden Johan Ivar Wallenius. Modern gifte om sig med handlanden Karl Petter Berg. På svärdssidan dog Berndts linje ut.

Följande avsnitt