Robert Alexander

Föregående avsnitt

Robert Zilliacus

Robert Zilliacus

Robert föddes 29.12.1827 på Taubila i Pyhäjärvi. Han gick i gymnasiet i Viborg, men lämnade skolan efter ett år, 1843, och gick in för en militär karriär som officer i ryska armén. Robert blev först underofficer vid 1 finska linjebataljonen och kommenderades sedan 1846 till 22 divisionens krigsskola i Helsingfors. Han tjänade sig upp i graderna främst i Rjäsanska infanteriregementet: fänrik 1848, underlöjtnant 1850, löjtnant 1853. Han flyttades 1857 till Saratoff i Moskvanska infanteriregementet och 1858 tillbaka till Rjäsanska. Kapten blev han 1859 och major 1862. Då kom han till storfurste Oldenburgs regemente. I juli 1866 beviljades han avsked med överstelöjtnants pension.

Robert arrenderade Räihä boställe, som senare blev prästgård för kaplanen i Viborgs landsförsamling. Han gifte sig 8.12.1868 med Alexandrina Henrietta Paulina Schwindt (1839−1872), dotter till kyrkoherde Henrik August Schwindt i Skvorits och Ropsja i Ingermanland och Maria Deckenbach. Sonen Victor Robert (1869−1931) föddes precis ett år senare och dottern Maria Augusta 14.5.1872. Två veckor efter dotterns födelse dog modern på Räihä och barnet ett år senare. I oktober 1873 gifte Robert om sig med Alexandrinas syster Adelaide ”Adèle” Maria Schwindt (1832−1917).

Alma Söderhjelm berättar i sina memoarer om sin fars och Roberts diskussioner under vilka de båda mitt i allt kunde byta språk: De talade båda lika väl ryska, tyska, svenska och finska och valde bland dessa språk sina ordspråk och uttrycksformer.

Finska staten hade börjat inlösa donationsgods efter 1867. Robert köpte i Måhla ett jordområde, Laurimäki, på 5 hektar, som tillhört Pällilä godsareal och som till slut inlöstes 1872. Något stort jordbruk hade Laurimäki inte. För att få ståndsmässiga grannar åtminstone sommartid sålde Robert några parceller till ryssar, som på dem lät bygga sig villor. Järnvägen S:t Petersburg−Viborg underlättade de dagliga kontakterna och tjänstemän drog sig gärna till Karelskanäset efter karriärens slut.

Laurimäki låg på en höjd ovanför Måhla sjö

Laurimäki låg på en höjd ovanför Måhla sjö

Den första ukasen om folkskolor i Finland kom på 1860-talet. Förordningen väckte inte någon större entusiasm i Måhla, men när det ryktades att furst Golitzyn hade donerat nödigt virke och kyrkoherden själv skulle vara närvarande vid ett fastlagt datum, byggdes skolan som blev färdig 1876. Robert var en av grundläggarna.[1]

Victor Zilliacus

Victor Zilliacus

Ingrid Schauman

Ingrid Schauman

 

Roberts son Victor Robert (1869−1931) gifte sig 1907 med filosofie magistern Hedvig Ingrid Schauman (1881−1939). Båda var lärare i ryska språket. Efter Finlands självständighet blev ryskan facultative och både Victor och Ingrid var en tid arbetslösa. Ingrid var sedan lärare i svenska vid Finska normallyceum och i finska vid Brobergska skolan.

Paret fick fem barn:
Robert Rafael (1909-1944), konstnär, dog i fångläger 1945
Ingrid Margareta (1910-2003), fil.mag., gift med DI Håkan von Essen
Lars Victor Erik (1912-2005) agr. lic., sekreterare vid Finska Hushållningssällskapet, gift med Anita Donner (1910-2012)
Wilhelm Waldemar (1914-2000), fil.kand. och Radio-Tv-chef, gift med Birgit Ebba Natalia Lilius (1916-2008)
Eva Elisabet (1918-1992), med.lic., gift med medicine och kirurgie professor Harry Renkonen

Följande avsnitt


[1] Ville Zilliacus, Ett fönster mot Öster.